För mäklare

Välkommen till BRF Kandidatens speciella sida för er mäklare. Här finns vår senaste årsredovisning, våra stadgar, ordningsregler och lite allmän information om just vår förening.

[All info är verifierad 2020-03-15]

Årsredovisning 2019

Bostadsrättsföreningens stadgar
(Nya stadgar år 2018)

Ordningsregler

Föreningen planerar ingen avgiftshöjning.
Från och med 1 juli 2018 sänktes månadsavgiften med 5%.
En installation av tags, porttelefon (kopplad till mobiltelefon) samt onlinebokning till tvättstugor införs just nu i föreningen. Det är inte planerat för någon större investering eller reparation under 2020 som kan komma att påverka månadsavgifterna, installationen som sker just nu ingår i vår uppdaterade underhållsplan som sträcker sig till och med 2039.

Ekonomisk förvaltare är Sbc.
Detta innebär att alla handlingar gällande överlåtelsen och ev pantsättning mfl ska skickas till Sbc. På senare tid har pantsättnings-handlingar felaktigt hamnat hos oss vilket innebär en längre handläggningstid då dessa måste postas till Sbc. Vi ber därför om att ni som mäklare kan försöka förtydliga för bankerna att dessa handlingar ska skickas till Sbc.

Den senaste energideklarationen är utförd 2019-03-26 och går att hämta här eller via Boverket: Energideklaration Brf Kandidaten

När det gäller Tv så ingår grundutbudet (både analogt och digitalt) hos Comhem i avgiften.
Information från Comhem: Gruppavtal Comhem

Internetleverantör är Bahnhof och hastigheten är 1000/1000 Mbit/s.
Information från Bahnhof: Gruppavtal Bahnhof
Vid bytet till Bahnhof så fick varje lägenhet en router, dessa ägs av föreningen och tillhör lägenheterna och inte bostadsrättshavaren. Vi ser gärna att dessa lämnas kvar i lägenheterna vid en överlåtelse med instruktioner om nytt lösenord mm ifall nuvarande ägare ändrat det som finns angivet på routern.

Föreningen äger marken.

Till varje lägenhet ska det finnas 4 nycklar. Låssystemet byttes ut 2014 och då fick alla lägenheter 4 nycklar. Om en lägenhet saknar nycklar så bör köparen informeras om detta och kunna ta ställning till det för att eventuellt byta lås. Detta bekostas inte av föreningen utan får göras upp mellan köpare/säljare.

Föreningen har en egen parkering där särskilt parkeringstillstånd krävs. Dessa tillstånd tillhör lägenheten och ska därmed lämnas till nästa ägare vid en överlåtelse. Alla lägenhet har ett parkeringstillstånd men då antalet platser inte är lika många som antalet lägenheter så finns ingen garanti/särskild parkeringsplats till varje enskild lägenhet. Hittills har detta inte varit något problem men vi vill vara tydliga med att det alltså inte finns en plats per lägenhet.
Parkeringsavtal

Det som ingår i månadsavgiften är: värme, vatten (varmt och kallt), tv och internet.

Medlemmarna måste själva teckna en hemförsäkring med bostadsrättstillägg samt ett eget el-avtal.

Vi tillåter delat ägarskap mellan t.ex. föräldrar och barn, men har inget krav på hur fördelningen ska vara utöver att den som ska bo i lägenheten måste äga någon procent. Om endast föräldrar äger och barn bor i lägenheten så räknas det som en andrahandsuthyrning som beläggs med en extra avgift per månad. För mer information gällande detta se våra stadgar.

Juridisk person tillåts inte som köpare i enlighet med våra stadgar.

För att berätta lite om vår förening så består den av tre hus, S:t Johannesgatan 36A-C med sammanlagt 105 lägenheter. Husen byggdes under 2003-2004.

Det är även bra om du som mäklare tipsar om att denna hemsida finns då många frågor som nyinflyttade har finns besvarade här.

Om ni har några allmänna funderingar eller tips på vad som kan saknas på denna sida hör av er till någon i styrelsen, främst IT-ansvarige gällande förslag på tillägg.

/Styrelsen