Vanliga frågor

Står föreningen för kostnaden om jag kontaktar ett företag för att åtgärda problem i lägenheten?

Svar:
Det beror helt på vilket problem du har om föreningen ska stå för kostnaden eller inte. Kolla våra stadgar eller fråga någon i styrelsen om du är osäker, men som regel så ska fakturan alltid gå till dig och du ska sedan begära återbetalning om föreningen ska stå för kostnaden enligt våra stadgar. Styrelsen har denna rutin för att det tidigare har faktureras till föreningen då det i själva verket är lägenhetsinnehavaren ska betala.

Det luktar avlopp i min lägenhet, vad gör jag?

Svar:
Lukten beror troligtvis på att vattenlåset till det avlopp där lukten kommer från är otätt eller tomt på vatten. Vattenlåsen torkar ur om de inte används kontinuerligt, varpå avloppslukt kommer in i lägenheten. Skulle det röra sig om otäta packningar så är principen den samma, avloppslukten får fritt tillträde till lägenheten.

Åtgärd:
Spola vatten i samtliga kranar i lägenheten (dusch, handfat, kök och toalett), detta gör att vattenlåset fylls på med vatten och hindrar lukten från att komma upp. Vänta någon dag och se om lukten försvunnit. Om det fortfarande kommer lukt från avloppet, kontrollera att packningarna är täta. Observera att medlemmens ansvar sträcker sig fram till avloppsstammen. Kostnader för kontakt med fackman för åtgärd av fel på del av avlopp ovanför avloppstammen står medlemmen för.
Tänk också på att när köksfläkten används bör balkongdörren, eller ett fönster, vara öppet. Det räcker med en liten öppning.
Om allt är helt stängt så kan ingen frisk luft komma in. Det blir då undertryck i lägenheten. Fläkten drar ut luft och det sugs in luft som inte är så fräsch. Överdelen på balkongdörren bör ha en borstlist men ingen ytterligare list. Det ska se ut såhär:

Denna borstlist behöver man rengöra ganska ofta för att luft ska kunna komma in. Använd dammsugaren! Det ska kunna komma in luft upptill vid balkongdörren utan att damm kommer in. Man kan känna när man står en meter framför balkongdörren att det kommer in luft därifrån även när dörren är stängd. Om man startar köksfläkten så är det ändå inte tillräckligt utan då är det bra om man öppnar balkongdörren på glänt och låser fast den med handtaget. Om man har ett fönster så går det lika bra att öppna det lite medan fläkten är på. Så förhindrar man att luft kommer in från avloppen eller från slitsen.

Mitt element är kallt, vad gör jag?

Svar:
Ditt element är troligtvis kallt på grund av luftansamling i elementet eller att termostatnålen fastnat.

Åtgärd:
Prova någon av åtgärderna nedan.

Luftning av element:
Skruva försiktigt på mässingsskruven med en spårskruvmejsel (den sitter på den övre delen av elementet på motsatt sida av termostaten, termostaten är där du reglerar värmen på elementet). Observera att du endast skruvar något varv, tills det börjar droppa eller pysa, skruva ej ut hela skruven. Pyser det ut luft så låter du det pysa tills det bara kommer vatten ur nippeln. Kommer det vatten direkt så betyder det att elementet är fullt med vatten och att elementet inte behöver luftas. Det är bra att ha ett uppsamlingskärl tillhands vid denna åtgärd.

Kärvande termostatnål:
Detta är oftast det vanligaste förekommande felet som gör att det inte finns någon värme på elementet.

Skruva loss termostaten (den du reglerar temperaturen på elementet med) detta gör du genom att för hand skruva på den gängade plastdelen på termostaten, i vissa fall kan denna sitta så hårt att en polygrip kan behövas. När du monterat bort termostaten så kontrollerar du att den lilla nålen/piggen som sticker ut är rörlig och fjäderbelastad, är den inte det så tar du försiktigt tag och drar ut den med en tång. I fullt utdraget läge så är det full genomströmning på elementet, vilket gör att elementet skall bli varmt, detta kan dock ta några timmar. Montera tillbaka termostaten på samma sätt som du monterade bort denna.

Jag har elfel i min lägenhet trots att jag kontrollerat automatsäkringarna och jordfelsbrytaren i mitt egna säkringsskåp, vad gör jag?

Svar:
Elfelet beror troligtvis på att en huvudsäkring till din lägenhet gått sönder. Denna säkring finns på vinden och kräver att någon i styrelsen låser upp dörren där säkringarna sitter, och byter denna. Denna åtgärd skall någon i styrelsen göra, kostnader som uppkommer på grund av att medlem kontaktat fackman debiteras medlemmen.

Vad är föreningens ansvar och vilket är mitt ansvar när det gäller
fel i min lägenhet?

Svar:
Generellt så gäller regeln att allt som är synligt i lägenheten är medlemmens ansvar, både när det gäller åtgärd och kostnad. Se stadgarna för mer detaljerad information.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *