För mäklare

Välkommen till brf Kandidaten Uppsalas sida för mäklare. Här finns vår senaste årsredovisning, våra stadgar, ordningsregler och lite allmän information om just vår förening.

Det är bra om du som mäklare tipsar köparen om att denna hemsida finns då många frågor som nyinflyttade har finns besvarade här.

[All info är verifierad 2024-04-08]

Dokument

Årsredovisning 2022
Redovisat 2023-04-25

Bostadsrättsföreningens stadgar
(Nya stadgar år 2023)

Ordningsregler

Vad ingår i avgiften

Det som ingår i månadsavgiften är: värme, varmvatten, kallvatten, tv och internet samt parkering i mån av plats.

Ekonomi

Avgiftshöjning

Avgiften höjdes med 7 % from. oktober 2023. Avgiften kommer höjas med 15% f.r.o.m 1 juni 2024.

Underhåll, reparation och investeringar

En installation av tags, porttelefon (kopplad till mobiltelefon) samt onlinebokning till tvättstugor infördes 2022.

Det är inte planerat för någon större investering eller reparation under 2024. Det finns en underhållsplan som sträcker sig till och med 2039.

Sbc – ekonomisk förvaltare

Detta innebär att alla handlingar gällande överlåtelsen och eventuell pantsättning med flera ska skickas till Sbc. På senare tid har pantsättnings-handlingar felaktigt hamnat hos oss vilket innebär en längre handläggningstid då dessa måste postas till Sbc. Vi ber därför om att ni som mäklare kan försöka förtydliga för bankerna att dessa handlingar ska skickas till Sbc.

Avgifter för överlåtelse och pantsättning

Överlåtelseavgiften är 4 % av basbeloppet och avgiften för Pantsättning är 2 % av basbeloppet.

TV och internet

TV

Leverantör: Tele2
Kostnad: Grundutbud, både analogt och digitalt, ingår i avgiften.
Information om vårt avtal finns här Gruppavtal Comhem

Internet

Leverantör: Bahnhof
Hastigheten: 1000/1000 Mbit/s.
Information om vårt avtal finns här Gruppavtal Bahnhof

Till varje lägenhet ingår en router. Dessa ägs av föreningen och inte bostadsrättshavaren. Routern lämnas kvar i lägenheten vid överlåtelse. Om lösenordet har ändrats ska denna information lämnas över till nya boenden.

Nycklar

Till varje lägenhet ska det finnas fyra nycklar och tre låstaggar. Låskolvarna byttes 2014 och då fick alla lägenheter fyra nycklar. System med låstaggar infördes 2022 och öppnar ytterdörr, vindsförråd och tvättstuga.

Om en lägenhet saknar nycklar så bör köparen informeras om detta och kunna ta ställning till det för att eventuellt byta lås. Detta bekostas inte av föreningen utan får göras upp mellan köpare/säljare.

Parkering

Föreningen har en egen parkering där särskilt parkeringstillstånd krävs. Dessa tillstånd tillhör lägenheten och ska därmed lämnas till nästa ägare vid en överlåtelse.

Alla lägenhet har ett parkeringstillstånd men då antalet platser inte är lika många som antalet lägenheter så finns ingen garanti/särskild parkeringsplats till varje enskild lägenhet. Hittills har detta inte varit något problem men vi vill vara tydliga med att det alltså inte finns en plats per lägenhet. Läs våra parkeringsregler här

Energideklaration 

Den senaste energideklarationen är utförd 2019-03-26 och går att hämta här eller via Boverket: Energideklaration Brf Kandidaten

Radon


Föreningen har godkända radonvärden i alla hus, 2022-09-21. Godkända av Miljö- och hälsoskyddsnämnden, Uppsala kommun.

Övrig information

Hemförsäkring med bostadsrättstillägg

Medlemmarna måste själva teckna en hemförsäkring med bostadsrättstillägg.

El-avtal

Medlemmarna måste själva teckna ett eget el-avtal.

Delat ägarskap

Vi tillåter delat ägarskap mellan t.ex. föräldrar och barn, men har inget krav på hur fördelningen ska vara utöver att den som ska bo i lägenheten måste äga någon procent. Om endast föräldrar äger och barn bor i lägenheten så räknas det som en andrahandsuthyrning som beläggs med en extra avgift per månad. För mer information gällande detta se våra stadgar.

Juridisk person tillåts inte som köpare i enlighet med våra stadgar.

Om brf Kandidaten Uppsala

Vår förening består av tre hus, S:t Johannesgatan 36A-C
Antal lägenheter: 105
Byggår: 2003-2004.
Föreningen äger marken.

Kontakt

Om du har några allmänna funderingar eller tips på vad som kan saknas på denna sida hör av er till någon i styrelsen, främst IT-ansvarige gällande förslag på tillägg.
Kontaktuppgifter hittar du här