Dokument

Andrahandsuthyrning

Sedan den 1 januari 2020 ska två blanketter fyllas i vid ansökan om andrahandsuthyrning:

Ansökan om tillstånd till andrahandsuthyrning
Avstående från besittningsskydd

För att ansökan ska godkännas måste både ansökan och avstående från besittningsskydd skickas in. Filerna ska vara i PDF-format. Andra filtyper än PDF godkänns ej. Innan korrekta handlingar i rätt format skickats in behandlas inte ansökan. Handläggningstiden är ca två veckor från att komplett ansökan + avstående har lämnats in. Lägenhetsnumret ska vara det tresiffriga numret som finns på brevlådan.

Ansökan ska skickas till: medlem@brfkandidaten.se

Avtal

Gruppavtal Comhem

Gruppavtal Bahnhof

Bahnhof English

Blanketter

Gåvobrev

Utläggsblankett

Störningsschema

Energideklaration

Energideklaration utförd 2019-03-26

Manualer

Användning av ventilationen/köksfläkten

Protokoll årsstämma

Protokoll årsstämma 2022

Protokoll årsstämma 2021

Protokoll årsstämma 2020

Protokoll årsstämma 2019

Protokoll årsstämma 2018

Protokoll extrastämma 2018

Protokoll årsstämma 2017

Protokoll årsstämman 2016

Protokoll extrastämma 2015

Lägenhetsnummer

Lägenhetsnummer

Stadgar och ordningsregler

Bostadsrättsföreningens stadgar

Ordningsregler

Parkeringsregler