Boka tvättstuga

Boka tid i tvättstugan här

Från och med den 5 september så kommer bokning av tvättstugan att ske via vår hemsida. 
För att boka tvättstugan så behöver du ett användarnamn och lösenord, dessa är kopplade till din låstagg. Användarnamnet är en lång sifferkombination som följde med taggarna när ni fick dem, de är individuella för taggarna. Lösenordet är en 4-siffrig kod som du själv väljer första gången du blippar taggen på framsidan. 

After the fifth of September the reservation of the laundry room will be done on our website.
To make an appointment you need a username and a password, these are connected to you keybadge. 
The username is a long combination of numbers that come with the badges, they are individual to eatch badge. The password is a four number code that you picked the fist time you opened the front door with the badge.