Boka tvättstuga

Boka tid i tvättstugan här

För att boka tvättstugan så behövs användarnamn och lösenord, dessa är kopplade till din låstagg. Användarnamnet är en lång sifferkombination som följde med taggarna när ni fick dem, de är individuella för taggarna. Lösenordet är en 4-siffrig kod som du själv valde första gången du blippade taggen på framsidan. 

To make an appointment you need a username and a password, these are connected to you keybadge. The username is a long combination of numbers that came with the badges, they are individual to eatch badge. The password is a four number code that you picked the fist time you opened the front door with the badge.