Nya parkeringstillstång

Under vecka 3 kommer vi att dela ut de nya parkeringstillstånden i postfacken.

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Inlämning av radondosor för berörda lägenheter

WhatsApp Image 2020-02-19 at 09.50.39Här kan du ladda ner en fullmakt
Download form of authorization

Vänligen placera radondosorna i det medföljande kuvertet, skriv datum och lägenhetsnummer på kuvertet och försegla. Gör detta samma dag ni lämnar in dosorna! Lämna sedan kuvertet i den utsatta påsen vid tvättstugebokningen mellan 18:00 – 20:00 den 26-28 april. Det går även bra att lämna in det på årsstämman den 25e april.

Skicka ett bekräftelsemail till nyckel@brfkandidaten.se att ni fått ta del av den här informationen. I dessa coronatider är det många som åkt hem till sin hemstad då skolorna är stängda.

Har du inte möjlighet att lämna radondosorna. Vänligen fyll i fullmakten så vi får tillåtelse att gå in och hämta dosorna. Lämna fullmakten i styrelsens postfack. Den finns längst till höger bland brevlådorna.

————————————————————-

Return the radon pucks
Please put the pucks in the supplied envelope. Write the date and apartment number on the envelope. Do this the same day that you return it! Return the pucks in the bag near the laundry booking table between 18:00 – 20:00 on 26-28 of April. You can also leave the pucks during the annual meeting on April 25th.

Send a confirmation mail to nyckel@brfkandidaten.se that you’ve received this information. During these corona times, many people have traveled to their hometowns since the schools are closed.

If you’re not at home during those days, please fill the form of authorization so we can use the master key and retrieve the pucks. The board’s mailbox is furthest to the right.

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Välkommen på årsstämma

Bostadsrättsföreningen Kandidaten kommer att hålla årsstämma lördagen den 25 april 2020 kl 12.00 på Norbyvägen 14 i Uppsala.  Vi håller till i sal 3 på plan 2, se väg- beskrivning nedan.

En kallelse med fullmakt kommer att läggas i alla postfack under vecka 15. Vi bjuder på fika. Varmt välkomna!

Karta_till_stämma_2020

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Installation av nytt passagesystem

aptusbricka

Som ni säkert har sett har installationer för ett nytt passagesystem påbörjats i våra fastigheter. Portkodssystemet kommer fasas ut och en porttelefon med elektroniska nyckelbrickor kommer ersätta. Porttelefonen kommer att kopplas till mobiltelefonnummer så det kommer därmed inte att ske någon installation i de enskilda lägenheterna.

För närvarande byts systemen ut och de vanliga portkoderna kommer fungera på de nya dosorna. När allt är installerat kommer vi påbörja utdelning av brickorna för att sedan ta bort möjligheten att slå in portkoder.

Ett nytt bokningssystem kommer även införas till tvättstugorna. Tiderna bokas online och kopplas sedan till de boendes blipp. Mer information om detta kommer senare när systemet är redo att sättas i drift.

Installation of new passagesway system

As you may have noticed, a new passageway system is being installed in our buildings. The codes will be switched out to electronic passage keys and a phone by the entrance.

The systems are currently being switched and the regular codes will work on the new equipment. When everything is installed, we will start handing out the new electronic keys and remove the codes.

A new booking system will also be introduced to the laundry room. The booking will be done online. More information on this will come as soon as the system is ready for use.

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Just nu utförs en obligatorisk radonmätning i våra lägenheter

WhatsApp Image 2020-02-19 at 09.50.39Alla lägenheter på bottenvåningen måste mätas och 20% av resten av lägenheterna i huset. Därför har vissa blivit slumpmässigt utvalda för en mätning.

Mätningen sker under 2 månader och radonpuckarna som delas ut ska stå oövertäckta. Lättast är det om dosorna står på bardisken eller på en bokhylla minst 25 cm från väggen.

Efter de 2 månaderna kommer vi samla in dosorna och lämna in dom till Radonova. Styrelsen kommer samla in dosorna så boende slipper huvudvärken att skicka in dosorna själv. Mer information samt datum om insamlingen kommer vid ett senare tillfälle.

All information om radonmätning finns på Radonovas hemsida under ”Radonmätning i Flerbostadshus” https://radonova.se/privatperson/om-radon/fragor-och-svar/

Obligatory radon reading

All the apartments on the ground floor and 20% of the rest needs to be measured. Therefore a couple of apartments have been randomly selected for this.

The measurement will take two months and the radon ”pucks” needs to lay uncovered on the bar counter or in a bookshelf at least 25 cm from the wall.

After the two months the board will collect all the pucks and send them in to be analyzed. More information about the date and information about the collection will be announced later.

More information about radon is available at Radonovas webpage (only in swedish) under ”Radonmätning i Flerbostadshus” https://radonova.se/privatperson/om-radon/fragor-och-svar/

 

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Utdelning av nya parkeringstillstånd

De nya parkeringstillstånden kommer att delas ut onsdag den 22 januari i varje medlems postfack. Se till att du sparar detta och inte råkar slänga det.

Målningen av fasaderna (plan 1) kommer att slutföras under våren 2020.


The new parking permits will be distributed on Wednesday, January 22 in each member’s mailbox. Make sure you save this and don’t accidentally throw it away.

The painting of the facades (floor 1) will be completed in spring of 2020.

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

God fortsättning och info från styrelsen

Sedan den 1 januari 2020 ska två blanketter fyllas i vid ansökan om andrahandsuthyrning:
Ansökan om tillstånd till andrahandsuthyrning
Avstående från besittningsskydd

De nya parkeringstillstånden är klara och kommer delas ut under januari.

Vi vill passa på att önska alla en god fortsättning på det nya året och hoppas alla haft en trevlig ledighet.

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Vi målar om!

Just nu håller vi på att måla om fasaderna på alla tre hus. Lägenheterna på bottenplan kommer få sina fönster förtäckta med plast för att undvika färgspill.

För att underlätta målningen kommer cykelställen på baksidan av husen tillfälligt att monteras ned.  Vi ber er därför att använda cykelställen mellan husen.


We’re painting the houses. All the apartments on the ground floor will get their windows covered by plastic to prevent paint spill. Please park your bikes on cycle rack between the houses.

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Byte av portkod – kort varsel

Torsdagen den 25 juli kommer portkoderna att bytas ut.
Detta sker med kort varsel på grund av en ökad frekvens av obehöriga i trapphusen. De nya portkoderna kommer att läggas i postfacken.

För allas säkerhet och trivsel ber vi er att inte ställa upp ytterdörren utan istället gå och öppna dörren åt era gäster samt att INTE lämna ut portkoden till obehöriga så som t ex pizzabud eller liknande.

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Årsstämma 2019 Brf Kandidaten

Den 25 april hälsar styrelsen i Brf Kandidaten alla välkomna på vår årsstämma.

Datum: torsdagen den 25 april 2019
Tid:  kl. 17:30
Lokal: Bergaskolans matsal på Norbyvägen 25 i Uppsala (nötförbud i lokalen pga allergi)

Kallelsen och fullmakt hittar du här!
Här kan du läsa Årsredovisning 2018 som har funnits tillgänglig på hemsidan sedan 9/4 2019. 

Vi bjuder på fika!

Så här hittar du hitKartaTillBergaskolan

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar