Kallelse till föreningsstämma i brf Kandidaten

När: Onsdag 18 maj 2022 kl. 18:00.

Var: I år är stämman digital och länken till mötet finns på kallelsen som du har fått i ditt postfack. Koppla upp dig i god tid, ca 15 minuter innan, ha legitimation till hands och använd webkamera.

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Intresserad av att vara med i styrelsen?

En bostadsrättsförening sköts av sin styrelse och sina medlemmar, och under årsstämman behöver vi välja in några nya medlemmar i styrelsen. Om du är intresserad eller om du vill ge tips om någon annan som du tror är lämplig, hör gärna av dig till någon av oss i styrelsen! Skriv ett mail eller lägg en lapp i föreningens postfack som finns  i varje hus. 

Vi kommer att kontakta er som är intresserade och ge mer information om vad styrelsearbetet innebär och vilka olika poster som finns. Du får tillfälle att ställa frågor och berätta lite mer om dig själv. 

Varmt välkommen att höra av dig!

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Årsstämma 2022

NYTT DATUM KOMMER FRAMÖVER
Kallelse och mer information kommer att ligga i allas postfack två veckor innan.

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Ny tid för utlämning av blippar

När: Fredag 25 februari kl 18-19
Var: Plan 1 i hus B.

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Nya parkeringstillstånd

På söndag 30 januari kommer de nya parkeringstillstånden att ligga i postfacken.

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Passersystem

Kandidaten har skaffat ett passersystem med blipp som kommer att aktiveras den 30 januari 2022. Brickan kommer att ersätta portkoden för att öppna entrédörrarna, tvättstugan och vindsförrådet. Portkoden och nyckeln kommer att fungera i ca 1 månad efter aktiveringen för att sedan fasas ut. Tvättstugebokningen kommer att bokas digitalt via en länk på vår hemsida.

Varje lägenhet får 3 stycken blippar.

Utlämning

Utlämningen av blipparna kommer ske på plan 1 i respektive hus. Det är valfritt vilken dag man hämtar blippen.

C huset: 30 januari kl 16:00 – 17:00
A huset: 31 januari kl 18:00 – 19:00
B huset: 2 februari kl 18:00 – 19:00

Legitimation krävs för alla, och fullmakt krävs för boende som ska hämta ut blippar men hyr i andra hand.

För frågor maila nyckel@brfkandidaten.se

Ladda ner fullmakt här

In english

Kandidaten have arranged a passage system consisting of badges that will be activated 30 january 2022. The badge will replace the code to open the entrances, the laundry room and to the storage units.

The code and the key will work for one month after the new system is activated to make the transition manageable. 

Booking the laundry room will be done digitally via a link on our website

Every apartment gets 3 badges. 

The badges will be handed out on the ground floor in the respective houses. Pick a date that works for you.

C house: 30 januari kl 16:00 – 17:00
A house: 31 januari kl 18:00 – 19:00
B house: 2 februari kl 18:00 – 19:00 

It is important that everyone brings identification, and a proxy with a signature from the landlord is necessary if a tenant renting the apartment wants to pick up the badges.

If you have any questions, please send an email to nyckel@brfkandidaten.se

Download proxy for badges here

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Kallelse till årsstämma 2021

Nu är det snart dags för vår digitala årsstämma och du är varmt välkommen att delta via zoom. Länk till mötet hittar du på den kallelse som styrelsen har delat ut i alla brevlådor.

Datum: torsdagen den 22 april 2021
Tid:  kl. 19:00

Om du inte kan närvara vid mötet finns möjlighet att rösta via ombud.
Fyll i blanketten för fullmakt och lämna i styrelsens postfack.
Kallelsen och blankett för fullmakt.

Har du förslag, frågor inför stämman eller är du intresserad av att gå med i styrelsen, tveka inte att kontakta oss. Våra kontaktuppgifter hittar du här.

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Välkommen på digital årsstämma

Bostadsrättsföreningen Kandidaten kallar till årsstämma torsdag 22 april 2021 kl 19.00. Årsstämman sker digitalt på grund av covid-19. Inbjudan och länk kommer framöver.

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Tänk på att inte lämna lägenheten helt utan tillsyn för länge

Under pandemin är det många som har rest i från sin lägenhet under en längre period. Vilket har skapat problem med dålig lukt som sprider sig mellan lägenheterna. 

Vattenlåsen i avloppen kan torka och det kan sprida dålig lukt. Kylskåpet kan stanna och bidra till vattenskada. Om Du tänker vara borta länge från din lägenhet så se till att någon tittar till den då och då.

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Nya parkeringstillstång

Under vecka 3 kommer vi att dela ut de nya parkeringstillstånden i postfacken.

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar